Okresní sněm

Zasedání okresního mysliveckého sněmu Domažlice se bude konat v pátek 16. července 2021 v 17.00 hodin v restauraci ve Starém Klíčově.

Okresní myslivecká rada schválila dne 1.6.2021 na svém zasedání tyto podmínky:

Každý myslivecký spolek, které má u OMS Domažlice registrované své členy, má možnost vyslat na každých započatých 15 členů jednoho svého delegáta s hlasem rozhodujícím – člena ČMMJ z.s. OMS Domažlice (měl by to být spolehlivý člen spolku).

  • Okresní sněm ČMMJ z.s. OMS Domažlice bude shromážděním delegátů
  • Na každých 15 členů ČMMJ OMS Domažlice v mysliveckém spolku, nebo jiném subjektu (i neúplných) přísluší jeden delegát (tzn. do 15-ti členů ČMMJ vyšle jednoho delegáta, do 30-ti členů ČMMJ vyšle dva delegáty do 45-ti členů ČMMJ vyšle tři delegáty). Tento delegát se u prezentace prokáže členským průkazem a vyplněnou pozvánkou s hlasem rozhodujícím, viz příloha č.1
  • Členové ČMMJ z.s.OMS Domažlice, kteří nejsou členy v žádném mysliveckém spolku, si mohou vyzvednout pozvánku do 12. července 2021 na OMS, náměstí Míru 35, 344 01 Domažlice

Soubory ke stažení