Poplatky

Poplatky za zkoušky loveckých psů pro rok 2021

(Při členství v ČMMJ platí zvýhodnění člena, poplatek je u majitele i vůdce psa snížený)

ZkouškyPoplatek
(člen ČMMJ)
Poplatek
(nečlen ČMMJ)
Jarní svod200.-Kč400,-Kč
Zkoušky vloh400.-Kč900,- Kč
Zkoušky k vyhledání, vyhánění a nahánění zvěře jezevčíků a teriérů (ZVVZ)500.-Kč1.200,- Kč
Norování500.-Kč1.200,- Kč
Chodský Čakan LZ+BZ1.100.-Kč2.500,- Kč
Podzimní zkoušky500.-Kč1.200,- Kč
Barvářské zkoušky500.-Kč1.200,- Kč
Lesní zkoušky600.-Kč1.200,- Kč
Vodní práce500.-Kč1.200,- Kč
Všestranné zkoušky1.200,- Kč2.500,- Kč
Zkoušky honičů CACT1.200,- Kč2.500,- Kč
Barvářské zkoušky honičů500.-Kč1.200,- Kč
Předběžné zkoušky barvářů700.-Kč1500.-Kč

Přihlášky na zkoušky včetně kopie PP zasílejte na adresu OMS do data uzávěrky uvedeného u každé akce.U přihlášek zaslaných po uzávěrce je poplatek zvýšen o 100,-Kč. Poplatek za zkoušku musí být uhrazen při podání přihlášky v hotovosti, nebo převodem na účet 3527887/0300, jako VS uvádějte ČLP psa/feny. Poplatek v případě nedostavení na zkoušky  není vratný.

Minimální počet psů pro konání zkoušek je 5, pro norování 8.

Soubory ke stažení