Pojišťovna Halali

Pojišťovna Halali a.s.

Veškeré informace k pojišťovně naleznete na stránkách https://www.halali.cz/index.php/pojisteni-myslivost

Vysvětlení  80% členů v ČMMJ

80% členů v ČMMJ, znamená , že má Myslivecký spolek 80% členů ČMMJ.

80% členů v ČMMJ  nekryje pojištění odpovědnosti pořadatele společného lovu.

Zde nabízíme nový produkt Pojištění společného lovu, kde předmětem je ochrana pořadatele společného lovu proti újmám vzniklým při pořádání společného lovu.

Pro případ pojištění odpovědnosti (např. při nezjištěném viníku střelného zranění) bližší informace a možnost sjednání na OMS Domažlice, nebo tel.: +420 607 739 048