O nás

Okresní myslivecký spolek Domažlice se nachází v historickém centru Domažlic – ty leží v Západních Čechách a jsou tradičním centrem Chodska, 47 km jihozápadně od Plzně a 10 km od německých hranic na řece Zubřina. Žije zde přibližně 11 tisíc[1] obyvatel. Sestávají z vlastního města, čtyř předměstí a vsi Havlovice. Historické centrum města je městskou památkovou rezervací. Jihozápadním směrem od Domažlic se rozkládá rozsáhlé příhraniční horské pásmo Český Les. Každý rok v srpnu se v Domažlicích konají známé Chodské slavnosti. Jejich tradice byla zahájena bezprostředně po skončení druhé světové války – pouť na Vavřinec se opět konala 12. srpna 1945. Církevní význam této akce byl za komunismu potlačován, ale folklorní ráz původní poutě se zachoval. Oslavy se ale přesunuly od kostela sv. Vavřince do města. Po revoluci jsou slavnosti opět spojovány se svatovavřineckou poutí a jsou nejvýznamnější kulturní akcí na Domažlicku.