Akce | Akce mládež

Setkání mysliveckých kroužků OMS Domažlice I. ročník

autor: | 30. 09. 2022 | Akce, Akce mládež

V sobotu 24.9. 2022 se uskutečnilo první společné setkání mysliveckých kroužků OMS Domažlice. Jednalo se celkem o čtyři aktivnější kroužky, a to Liščata Mrákov, Bobříci Milavče, Koroptvičky Kdyně a Liščata Chocomyšl. Prvně jmenovaný se zhostil této myšlenky a připravil opravdu pěkný program.

Stěžejní byla stezka plná úkolů. Děti nastoupily v menších skupinách a na stanovištích plnily úkoly, mezi které mimo jiných patřilo poznávání zvěře, popis zvěře mysliveckou mluvou, střelba z luku a vzduchovky apod. Na konci stezky dostalo každé dítě penál, blok a mohly si ještě vybrat dárek.

Zajímavá byla i různá stanoviště, která si děti obcházely,  kde jim myslivci z MS Mrákov  připravili ukázky našich listnáčů a jehličnanů s vysvětlením, jak se z těchto stromů získávají semena, která se dále čistí a sejí, následně školkují, až po vysazování do lesa s následnou péčí a ochranou. Mohly si prohlédnout  shozy naší zvěře, nejvíce zvěře dančí i s odborným popisem. Dozvěděly se něco o myslivecké kynologii, poznávaly různá plemena psů a jejich využívání v honitbě. Něco se dozvěděly o mysliveckých tradicích a hudebních nástrojích a také měly možnost shlédnout dravce, které s sebou přivezli sokolníci z Chrastavic.

Děti předváděly i svoje výtvarné nadání, kdy na jednobarevné triko, které si přinesly,  malovaly barvami podle šablon s náměty zvěře. Malování se jim určitě líbilo, protože nezbyla ani barvička a trička byla velice povedená.

Před koncem příjemného odpoledne, kdy už nás začal skrápět déšť, se děti posilnily opečenými buřtíky.

Nakonec je zvuky lesních rohů a borlic shromáždily pod tribunou na závěrečné losování tomboly. Všechny lístky, co se dětem na začátku rozdaly, byly výherní a děti si ještě navíc odnášely pěkné dárky, které poskytl OMSu Domažlice Krajský úřad Plzeňského kraje, za což mu děkujeme.

II. ročníku setkání kroužků se zhostí v květnu 2023 Koroptvičky Kdyně. Za OMS Domažlice doufáme, že se začíná psát pěkná tradice našeho okresu a začne se i vyvíjet tlak na další myslivecké spolky k založení takovýchto dětských kroužků. Celé akce se zúčastnilo cca. 120 lidí.

Veliký dík tedy patří MS Mrákovu, kroužku Liščata Mrákov a konkrétně Janě Kucalové, která této akci dala svoji myšlenku.

Petr Kopf

Setkání mysliveckých kroužků OMS Domažlice I. ročník MRÁKOV
Jana Kucalová, která této akci dala svoji myšlenku