Akce

OKRESNÍ MYSLYVECKÝ SNĚM 13.5.2022

autor: | 14. 04. 2022 | Akce

Oznamujeme všem členům Okresního mysliveckého spolku Domažlice, že v pátek 13. května 2022 od 17.00 hod. proběhne v Poběžovickém Hotelu Hubertus okresní sněm ČMMJ z.s. OMS Domažlice.

Myslivecká rada OMS Domažlice na svém zasedání určila dle platných stanov ČMMJz.s. tato pravidla:

  • Okresní sněm ČMMJ z.s. OMS Domažlice bude shromážděním delegátů
  • Na každých 15 členů ČMMJ OMS Domažlice v mysliveckém spolku, nebo jiném subjektu (i neúplných) přísluší jeden delegát (tzn., do 15-ti členů ČMMJ vyšle jednoho delegáta, do 30-ti členů ČMMJ vyšle dva delegáty do 45-ti členů ČMMJ vyšle tři delegáty). Tento delegát se u prezentace prokáže členským průkazem a vyplněnou pozvánkou s hlasem rozhodujícím
  • Členové ČMMJ z.s.OMS Domažlice, kteří nejsou členy v žádném mysliveckém spolku, si mohou vyzvednout hlasovací pozvánku na OMS Domažlice do 9. května 2022 na OMS náměstí Míru 35, 344 01 Domažlice
  • Oznámení o sněmu, bude zasláno na všechny předsedy (členy ČMMJ), na všechny známé emailové adresy členů ČMMJ, bude zveřejněno na internetových stránkách OMS Domažlice a v tisku (Domažlickém deníku).